Brzdový systém a jeho súčasti sú asi najdôležitejšia súčasť automobilu . Tak ,ako zabezpečuje spomalenie automobilu, taktiež jeho zaistenie proti pohybu. A preto má význam kontrolovať a investovať hlavne do brzdového systému. Radšej pravidelne a preventívne.
Prevádzková brzdová sústava
Núdzová brzdová sústava
Parkovacia brzdová sústava