Zapalovacie sviečky – Zapaľovacie sviečky
Žhaviacie sviečky – Žhaviace sviečky / Žhaviče
Zapaľovacia cievky / Jednotka zapaľovacích cievok – Zapaľovacie cievky/ Jednotky zapaľovacích cievok
Snímače zapaľovania, žhavenia, impulzov
A iné diely a súčasti zapaľovania, žhavenia a prípravy zmesy