Spojka – sada
Zotrvačník
Prítlačný tanier
Lamela spojky
Vypínacie ložisko spojky/vodiace ložisko spojky
Spojkový valec / lanko
Hlavný spojkový válec