Chladiče
Diely klimatizácie
Termostat
Radiátor
Ventilátory
Uzávery
Nádržky / Snímače/Spínače

CHLADENIE
– Automobily používajú pre svoje motory hlavne kvapalinové chladiace systémy. Typický automobilový chladiaci systém obsahuje sériu kanálov zaliatych do bloku motora a hlavy valcov, ktoré obklopujú spaľovacie komory cirkulujúcou vodou alebo inou chladiacou kvapalinou na odvádzanie nadmerného tepla.
– Chladič pozostávajúci z mnohých malých rúrok vybavených rebrami na rýchle vyžarovanie tepla, ktorý prijíma a ochladzuje horúcu kvapalinu z motora
– Vodné čerpadlo na cirkuláciu chladiacej kvapaliny
– Termostat, ktorý udržuje konštantnú teplotu automatickou zmenou množstva chladiacej kvapaliny prechádzajúcej do chladiča .
– Ventilátor nasávajúci čerstvý vzduch cez chladič.
KÚRENIE
– Keď sa počasie ochladzuje, len málo vecí na vašom vozidle sa zdá byť tak dôležitých ako jeho kúrenie. Jeho ovládacie prvky sú na prístrojovej doske, ale srdce kúrenia začína vo vnútri motora v súvislosti s jeho chladením.
– Motor generuje toľko tepla zo spaľovania a trenia, že ak nie je nepretržite chladený, môže utrpieť vážne poškodenie. Prakticky všetky motory sú chladené kvapalinou, pričom používajú vodu zmiešanú s nemrznúcou zmesou na zníženie korózie a ochranu pred zamrznutím.
– Chladivo sa čerpá cez kanály v motore, kde absorbuje teplo. Potom putuje do chladiča, kde sa ochladí a potom sa vráti späť do motora v nepretržitej slučke.
– Keď sa počasie ochladzuje, len málo vecí na vašom vozidle sa zdá byť tak dôležitých ako jeho kúrenie. Jeho ovládacie prvky sú na prístrojovej doske, ale zdroj tepla sa nachádza vo vnútri motora.
– Poškodené a upchaté rúrky v jadre ohrievača bránia správnej cirkulácii chladiacej kvapaliny a vykurovací systém vyfukuje studený vzduch.

– Malá rada . Ak vonku niečo “zdochlo” a zapnete na vašom kúrení „ Vnútorný okruh “ , zatvorí to vonkajšiu klapku a klimatizačný systém dostáva iba vnútorný vzduch. To mu pomáha tiež rýchlo dosiahnuť požadovanú teplotu a hlavne zabraňuje prenikaniu vonkajších pachov , ale ak ho necháte v tejto polohe príliš dlho, tvorí sa kondenzácia a rosí okná . A hlavne prichádza málo čerstvého vzduchu a vyššie hladiny oxidu uhličitého spôsobujú ospalosť !