Priečne rameno / Uloženie
Náboj kolesa
Stabilizátory / Upevňovacie diely
Vzpera / Tyč
Nápravnica / Uloženie
Koleso / Upevnenie kolesa
A iné diely a súčasti zavesenia nápravy