– Autobatérie , Akumulátory
– Štartéry
– Alternátory
– Osvetlenie a iné

ELEKTRIKA
– Elektrický systém automobilu je trochu ako obehový systém vášho tela v tom, že má batériu (srdce), z ktorej prúdi elektrina (krv) pozdĺž drôtov (krvných ciev) do častí, ktoré si to vyžadujú, a potom sa vráti do batérie.

– V skutočnosti je táto analógia ešte bližšia, keď si uvedomíte, že ako krv, elektrický prúd prúdi iba jedným smerom – z batérie do napájanej časti a späť do batérie cez kovovú karosériu auta.

– Nielen to, tak ako pod tlakom prúdi krv, prúdi aj elektrina. Tlak, pri ktorom prúdi, sa meria vo voltoch a množstvo pretekajúcej elektriny v ampéroch, zvyčajne skrátené na ampéry, hoci tento údaj sa častejšie vyjadruje inou mierou nazývanou watty.

– Keď elektrina prúdi, naráža na odpor, keď jej drôt môže viesť menej (trochu ako užšia krvná cieva), čo je účinok, ktorý sa meria v ohmoch. Ak je tento odpor príliš vysoký (inými slovami, ak je drôt príliš tenký), vytvára sa teplo.

– Stáva sa to v žiarovke, kde tenké vlákno nemôže ľahko viesť elektrinu, a tak sa rozpáli na bielo v plyne, ktorý nespôsobí horenie.